Kiến thức đồng hồ đo kiểu tuabin

Đồng hồ turbine bị lỗi

Được sử dụng để đo lưu lượng nước, khí. Tuy nhiên, sẽ có những lần [...]

Hướng dẫn lắp đặt đồng hồ tuabin

Sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp, nhưng để lắp đặt và vận hành [...]

Ưu điểm và nhược điểm của đồng hồ tuabin

Trong những năm qua, đồng hồ tuabin đã được đưa vào sử dụng ở nhiều [...]

Giá đồng hồ tuabin

Ngày càng được nhiều hệ thống sử dụng bởi vì độ chính xác cao và [...]

Hệ số k đồng hồ tuabin

Đối với việc hiệu chuẩn đồng hồ tuabin thì xác định được hệ số k [...]

Hiệu chuẩn đồng hồ tuabine

Đồng hồ tuabin chuyên dùng để đo lưu lượng của chất lỏng và chất khí. [...]

Tìm hiểu đồng hồ tuabin là gì?

Trong thực tế, hẳn các bạn sẽ bắt gặp các thiết bị đo lưu lượng [...]

Nguyên lý làm việc của đồng hồ tuabin

Sử dụng chuyển động quay của Roto trong ống dòng chảy để chuyển dòng chất [...]