Chính sách bảo mật

Khi quý khách hàng truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn không có bất cứ hành động thu thập thông tin nào của khách hàng. Nếu bạn muốn bình luận hoặc đánh giá trong một bài viết nào đó, các thông tin bạn cần điền như: họ và tên, tuổi, số điện thoại, email mới được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi.

Tuy vậy, các thông tin này chỉ phục vụ cho quá trình hỗ trợ và chăm sóc khách hàng được hiệu quả hơn. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cho bất cứ bên nào, ngoại trừ có sự yêu cầu từ phía pháp luật.

  • Cookies

Nếu bạn có một tài khoản đăng nhập trên website và được truy cập trên một trình duyệt cho phép sử dụng cookies. Chúng tôi sẽ tạo một cookies tạm thời để thúc đẩy quá trình trải nghiệm website mượt mà hơn. Cookies này không chứa các thông tin cá nhân và được gỡ bỏ khi bạn đóng hoặc dừng trình duyệt.

Thực hiện sử hoặc đăng một bài báo mới, cookies sẽ tự động bổ sung vào trong trình duyệt. Các thông tin cá nhân sẽ không được lưu trữ theo, thay vào đó chỉ bao gồm IB của bài viết mà bạn hành động thôi.

Tính năng đăng bài trên website cho phép chèn thêm các nội dung như: hình ảnh, video, đoạn trích. Nội dung được nhúng từ các web khác được chia sẻ bởi người dùng thì chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

  • Dữ liệu của bạn tồn tại trên website bao lâu?

Bạn thực hiện các bình luận trên website sẽ được lưu trữ cho đến khi bị xóa khỏi trang web. Nó cho phép chúng tôi có thể duyệt hoặc từ chối bất cứ bình luận nào cho các bài viết.

Bạn có quyền yêu cầu xuất các tệp dữ liệu các nhân và bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong suốt thời gian hoạt động trên website. Khi nhận được yêu cầu xóa mọi dữ liệu cá nhân liên quan về bạn, điều này không bao gồm dữ liệu chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính và pháp lý.

  • Cam kết bảo mật

Các thông tin cá nhân liên quan đến quý khách hàng sẽ được quản lý và kiểm soát cẩn trọng. Tuân thủ đúng và nghiêm ngặt nguyên tắc bảo mật.

Dựa theo yêu cầu của quý khách hàng, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào thông tin cá nhân của quý khách hàng. Việc sử dụng và tiết lộ thông tin như yêu cầu hoặc theo quy định từ pháp luật. Quý khách hàng có thể xác minh danh tính và đầy đủ các thông tin nếu được pháp luật cho phép.