Đỗ Mạnh Hùng – Là một kỹ sư có chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm. Chịu trách nhiệm lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị đo lường và hệ thống.